Koulutuksen sisällöt

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa on opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, ja se koostuu neljästä kurssista. Kurssien läpäisevänä periaatteena on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa sekä toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun ja sen eri vaiheisiin perehtyminen. Koulutus toteutettiin valtakunnallisesti monimuoto-opetuksena kevätlukukaudella 2014.

1.Kasvatustavoitteena tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Aloitamme koulutuksen tutustumalla uudistuvaan lainsäädäntöön, opetussuunnitelmaan sekä pohjoismaiseen aloitteeseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen aluksi lähestytään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pedagogisena kysymyksenä dialogisuuden ja osallisuuden näkökulmista.

Kurssin 1 perusoppimateriaali. Kirjoittaneet Eveliina Okkonen ja Mervi Heikkinen.

2. Koulun kulttuuri tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta
Koulutuksen toisella kurssilla pohditaan järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja kulttuurisen osaamisen kehittämisen näkökulmista. Lisäksi käsitellään kodin ja koulun yhteistyötä sekä kasvatusvastuuta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tarkastellaan suhteessa uudistuvaan opetussuunnitelmaan.

Kurssin 2 perusoppimateriaali. Kirjoittaneet Eveliina Okkonen, Mervi Heikkinen ja Michelle Francett-Hermes.

3. Yhteiskunnallinen näkökulma tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
Konfliktien ja ristiriitojen ennaltaehkäiseminen, tunnistaminen ja niihin puuttuminen ovat osa koulun suunnitelmallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Koulutuksessa käsitellään oppilaiden hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvinä kysymyksinä.

Kurssin 3 perusoppimateriaali. Kirjoittaneet Eveliina Okkonen, Mervi Heikkinen ja Outi Huttunen. 

4. Tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena
Neljännellä kurssilla vedetään yhteen koulutuksen keskeisiä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia jo alkaneen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkamiseksi oppilaitoksissa. Perehdymme opettajien ja oppilaiden kokemuksiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä työn keskeisiin tuloksiin.

Kurssin 4 perusoppimateriaali. Kirjoittaneet Jenny Selesniemi ja Mervi Heikkinen. 


Koulutuksen aikana laadittu ja käytetty toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun syklimalli ja käytännön esimerkki toiminnan toteutuksesta