Suunnitelmallisesti toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa

Kevätlukukauden 2014 koulutus on nyt saatu päätökseen ja tätä myötä myös projekti on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille! 

Haluatko perehtyä koulun ja päiväkodin kehittämiseen tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi? Koulutuksen kurssien perusoppimateriaalit löydät Koulutuksen sisällöt -sivulta!


Toiminnallinen tasa-arvo laatukriteeriksi koulussa
Tasa-arvosuunnittelu on havaittu hyväksi keinoksi edistää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi sillä voidaan nähdä olevan yhteyksiä myös kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn, lasten moninaisuuden huomioimiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu tukee kaikkien lasten ja nuorten osallisuutta.

Tietoja ja taitoja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta
  • Opetellaan tunnistamaan potentiaalisesti eriarvoisuutta tuottavia tekijöitä oppilaiden elämässä ja koulun arjessa.
  • Koulutukseen osallistujat kehittävät pedagogisia valmiuksiaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevien opetustuokioiden ohjaamiseksi dialogisuutta hyödyntäen.
  • Luokassa tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö tukee koko koulun toimintakulttuurin kehittämistä kaikille sopivaksi. 

Valmiuksia toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun
  • Tasa-arvolain uudistuksen myötä peruskoulujen on säännöllisesti laadittava toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
  • Koulutuksessa aloitetaan toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oman luokan ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi.
  • Opettajat etsivät yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa mahdollisuuksia ratkaista havaittuja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-ongelmia.
  • Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu ennaltaehkäisee oppilaiden välisiä konflikteja koulussa.

Toimien tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen!
Koulutus tarjoaa monipuolisia työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitteluun ja sitä myötä myös käytännön työhön. Koulutus koostuu neljästä kurssista, jotka voi kokonaisuudessaan opiskella etäopintoina verkossa.

Koulutuksellamme on myös Facebook-sivu, johon voit tutustua ilman Facebook-tunnuksiakin.